Slavnostní sezení portášského sboru

Slavnostní sezení portášského sboru