základní kámen Zvonice 5. 5. 2006

základní kámen Zvonice